Mặt bằng căn hộ

Thiết kế căn 01 chung cư Imperia Sky Garden

Thiết kế căn 01 chung cư Imperia Sky Garden

Thiết kế căn 02: 76,07m2

Thiết kế căn 02: 76,07m2

Thiết kế căn hộ 03: 74,5m2

Thiết kế căn hộ 03: 74,5m2

Thiết kế căn hộ 04: 75,87m2

Thiết kế căn hộ 04: 75,87m2

Thiết kế chi tiết căn 05: 78,18m2

Thiết kế chi tiết căn 05: 78,18m2

Thiết kế căn 06: 77,16m2

Thiết kế căn 06: 77,16m2

Thiết kế căn 07: 82,61m2

Thiết kế căn 07: 82,61m2

Thiết kế căn 08: 87,01m2

Thiết kế căn 08: 87,01m2

Thiết kế căn hộ 09: 87,39m2

Thiết kế căn hộ 09: 87,39m2

Thiết kế căn 10: 88,69m2

Thiết kế căn 10: 88,69m2

Thiết kế căn 11: 99,25m2

Thiết kế căn 11: 99,25m2

Thiết kế căn số 12: 106,65m2

Thiết kế căn số 12: 106,65m2

Thiết kế chi tiết căn số 13: 104,67m2

Thiết kế chi tiết căn số 13: 104,67m2

TOP